0901 720 720

Video Clips

TGĐ Cty ‪‎Gạo Kim Sáng‬ nói gì trong việc mua sắm tết năm nay. Mời cả nhà vào xem Clip chương trình HTV9 - Doanh Nhân và Thương Hiệu (phát sóng ngày 17.01.2016) vừa rồi

TGĐ Cty ‪‎Gạo Kim Sáng‬ nói gì trong việc mua sắm tết năm nay. Mời cả nhà vào xem Clip chương trình HTV9 - Doanh Nhân và Thương Hiệu (phát sóng ngày 17.01.2016) vừa rồi