0901 720 720

Tin Tức

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ ANH CHỊ BÁO ĐÀI: ĐÀI TRUYỀN HÌNH TPHCM:

KÝ KẾT HỌP TÁC GIỮA LĐLĐ TPHCM CÙNG GẠO KIM SÁNG 2019
Link VIDEO :https://www.youtube.com/watch?v=p6aDizz_Lx8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0u43c6O53SQdFpE0PSns5CymSgLr70IQsw1VPzjaKD-2V3QCK785QIqLk