+(84-28)913 978 778

Tin Tức

TỔNG GIÁM ĐỐC GẠO KIM SÁNG chia sẽ cùng 1.200 Công Nhân tại Cty Long Rich - KCN Linh Trung 2

TỔNG GIÁM ĐỐC GẠO KIM SÁNG
chia sẽ cùng 1.200 Công Nhân tại Cty Long Rich - KCN Linh Trung 2.