0901 720 720

Tin Tức

THƯ MỜI CHỦ DOANH NGHIỆP

TRÂN TRỌNG MỜI CÁC CHỦ DN

Tham dự LỄ CÔNG BỐ SẢN PHẨM LANNY RICE TAI HANOI

Thời gian: 09h sáng ngày 28.11.2015

Địa điểm: KS DAEWOO HANOI

Liên hệ đăng ký: 0982 68 69 79. Ms KIEUTRANG

TRÂN TRỌNG.