0901 720 720

Tin Tức

Nhiều chương trình chăm lo Tết cho công nhân

Ban Quản lý khu chế xuất-công nghiệp (BQL KCX-KCN) TPHCM đã tổ chức hàng loạt các chương trình chăm lo Tết Bính Thân 2016 cho người lao động trong KCX-KCN với kinh phí gần 10 tỉ đồng.
Link: 
http://tphcm.chinhphu.vn/nhieu-chuong-trinh-cham-lo-tet-cho-cong-nhan