+(84-28)913 978 778

Tin Tức

Hai sản phẩm gạo tiêu biểu tôn vinh hàng Việt LANNY GOLD & LANNY ROYAL. Niềm tự hào #GẠOKIMSÁNG và tự hào quê hương, dân tộc. Trân trọng !

Hai sản phẩm gạo tiêu biểu tôn vinh hàng Việt LANNY GOLD & LANNY ROYAL. 
Niềm tự hào #GẠOKIMSÁNG và tự hào quê hương, dân tộc.
Trân trọng !