0901 720 720

Tin Tức

GẠOKIMSÁNG TẠI KCX TÂN THUẬN QUẬN 7 - HCM ### 1 VÈO HẾT 30 TẤN. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ LĐ CĐ KHU VÀ ANH/CHỊ/EM ĐV ĐÃ TIN TƯỞNG ỦNG HỘ SẢN PHẨM GẠO SẠCH KIM SÁNG.

GẠOKIMSÁNG TẠI KCX TÂN THUẬN QUẬN 7 - HCM 
### 1 VÈO HẾT 30 TẤN. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ LĐ CĐ KHU VÀ ANH/CHỊ/EM ĐV ĐÃ TIN TƯỞNG ỦNG HỘ SẢN PHẨM GẠO SẠCH KIM SÁNG.
Link video :https://www.facebook.com/gaosachkimsang/videos/683542648740412/