0901 720 720

Tin Tức

#GẠOKIMSÁNG Cảm ơn anh/chị/em CĐ Khu CX Tân Thuận Q7 - HCM lang toả thương hiệu gạo Kim Sáng đồng hành kỉ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN. ## 30 tấn gạo đã xong / 1 ngày. ##Cám ơn và trân trọng!

#GẠOKIMSÁNG Cảm ơn anh/chị/em CĐ Khu CX Tân Thuận Q7 - HCM lang toả thương hiệu gạo Kim Sáng đồng hành kỉ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN. 
## 30 tấn gạo đã xong / 1 ngày.
##Cám ơn và trân trọng!