0901 720 720

Tin Tức

GẠO KIM SÁNG - TRÊN BÁO BÌNH DƯƠNG

Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến Nông sản Kim Sáng: Triển khai Chương trình “Gạo sạch cho công nhân” tại Bình Dương
Ngày 14/7 vừa qua, Công ty Cổ phần Sản xuất Chế biến Nông sản Kim Sáng (P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) đã có buổi làm việc với Công đoàn các KCN Bình Dương, nhằm thỏa thuận hợp tác để Công ty triển khai Chương trình "Gạo sạch cho công nhân”, đưa các sản phẩm gạo sạch chất lượng cao với giá ưu đãi đến với đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Bình Dương.

Nội dung: http://laodongbinhduong.org.vn/newsdetail-91-4639-Cong-ty-Co-phan-San-xuat-Che-bien-Nong-san-Kim-Sang-Trien-khai-Chuong-trinh-%E2%80%9CGao-sach-cho-cong-nhan%E2%80%9D-tai-Binh-Duong.html