+(84-28)913 978 778

Tin Tức

Đồng hành cùng CĐ KCN Bình Dương nhân ngày Quốc tế Lao động 01/5.

GẠOKIMSÁNG đồng hành cùng CĐ KCN Bình Dương, tới nhà công nhân bị tai nạn lao động nặng (91%) thăm và tặng quà.