0901 720 720

Tin Tức

ĐỌC BÁO CÙNG #GẠOKIMSÁNG - BÁO PHÁP LUẬT ....

ĐỌC BÁO CÙNG #GẠOKIMSÁNG - BÁO PHÁP LUẬT ....
Ông Đô cũng cho biết thêm: Riêng tháng công nhân, thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, Công đoàn các KCX-KCN TP đã triển khai chương trình gạo sạch cho công nhân........
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY