0901 720 720

Tin Tức

Công Ty Kim Sáng trân trọng cảm ơn:

Quý Đại Biểu , Quý Anh Chị đã Thương Quý em gái dành thời gian Quý báo, đồng hành ủng hộ em gái hòan thành Sự Kiện HỌP BÁO CÔNG BỐ SẢN PHẨM LANNY RICE Ngày 17/10 Thành công tốt đẹp .

Rất Trân Trọng và rất biết ơn!
Em gái Lanny.