+(84-28)913 978 778

Tin Tức

Chúc mừng 89 năm ngày thành lập CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM tại BÌNH DƯƠNG.

CẢM ƠN VÀ TỰ HÀO CÙNG ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH NHIỀU NĂM QUA. 
_ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
_ CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG 
 
Link : https://www.facebook.com/gaosachkimsang/videos/1918556358223990/?t=23