0901 720 720

Tin Tức

BLĐ - ĐÃ THẤY LỢI ÍCH CỦA THẺ ĐOÀN VIÊN

Sử dụng thẻ đoàn viên Công đoàn sẽ được giảm ngay 10% đến 50% giá trị nhiều loại hàng hóa và dịch vụ
- Link cụ thể: http://nld.com.vn/cong-doan/da-thay-loi-ich-cua-the-doan-vien-20170923213636712.htm