0901 720 720

Tin Tức

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG SÁNG NAY

đơn vị đồng hành với các chương trình của CĐ các KCX- KCN TP HCM từ những chương trình đầu tiên, cho biết: "Kim Sáng là đơn vị đồng hành, bảo trợ và ký kết với hệ thống tiện ích CĐ, cung cấp độc quyền 5 năm đối với các sản phẩm gạo sạch do công ty sản xuất. Ngoài các chương trình khuyến mãi chung, khi CĐ sử dụng thẻ tiện ích CĐ để mua sản phẩm gạo Kim Sáng tại chuỗi tiện ích CĐ, đoàn viên sẽ được giảm trực tiếp ít nhất thêm 5% so với giá bán".
http://nld.com.vn/cong-doan/nhieu-uu-dai-cho-doan-vien-cong-doan-20170629223542163.htm