0901 720 720

Tin Tức

BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG SÁNG NAY: Nhiều cách làm hay cho người lao động

Hưởng ứng chương trình "Gạo sạch cho công nhân (CN)" do CĐ các KCX-KCN TP và Công ty Kim Sáng thực hiện, CĐ Công ty Long Rich đã phát động đến toàn thể CN. "Lần đầu tiên, CN đăng ký mua 3.765 kg gạo....