0901 720 720

Tin Tức

Ký kết với LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

GẠOKIMSÁNG ký kết với LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG, triển khai chương trình phúc lợi dành cho Đoàn Viên & Người lao động.