0901 720 720

Tin Tức

HÀNH TRÌNH ĐEM GẠO SẠCH ĐẾN VỚI CÔNG NHÂN KHU CX LINH TRUNG 1-2; KHU CN BÌNH CHIỂU; KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9

#GẠOKIMSÁNG hành trình đem hạt gạo sạch đến với CÔNG NHÂN KHU CX LINH TRUNG 1-2; KHU CN BÌNH CHIỂU; KHU CÔNG NGHỆ CAO Q9.
Xem thêm chi tiết TẠI ĐÂY