+(84-28)913 978 778

Tin Tức

1.500 ĐOÀN VIÊN SÁNG NAY, TRÊN BÁO LAO ĐỘNG & BÁO VOH

Link Báo Người lao động : https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-to-chuc-cho-hon-1000-cong-nhan-vui-choi-mua-sam-mien-phi-o-dam-sen-614621.leo