0901 720 720

Hạt gạo từ thiện

Công ty Nông Sản Kim Sáng làm từ thiện xã TÂN LẬP - H. HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN

Công ty Nông Sản Kim Sáng tặng 2 tấn gạo và 200 phần quà cho bà con dân tộc xã TÂN LẬP - H. HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN.
Đây là quê hương của Ms Trinh và ms Nhi - trợ lý của Tổng Giám Đốc Công Ty Nông Sản Kim Sáng.